Przedsiębiorca

ARROWProdukty Dla Przedsiębiorców:

 

Oferta Kredytowa dla Firm i Instytucji:

Kredyty obrotowe
To idealne rozwiązanie dla firm, którym potrzebne są środki aby zachować bieżącą płynność finansową. Środki z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone na regulowanie bieżących zobowiązań oraz nagłe wydatki.

Kredyty w rachunku bieżącym
To wygodny limit kredytowy w rachunku firmowym pomocny w finansowaniu bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy. Może być przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością. Podstawowa zaletą jest możliwość wielokrotnej spłaty i ponownego uruchamiania w okresie kredytowania do wysokości ustalonego limitu.

Kredyty inwestycyjne
To kredyty przeznaczane na finansowanie realizowanych przedsięwzięć. Celem mogą być modernizacja, odtworzenie lub powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Faktoring
To wykup przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności należnych im od odbiorców z tytułu dostaw i usług. Firmy korzystające z faktoringu otrzymują szybciej środki wynikające z transakcji, gdyż faktor przekazuje w ustalonej wcześniej wysokości określony procent wierzytelności. To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta

Kredyty samochodowe
To najczęściej wybierane kredyty wśród przedsiębiorców. Oferujemy możliwość finansowania nawet do 100% wartości samochodu. Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy albo przewłaszczenie na bank pojazdu wraz z cesją praw dotyczącej polisy AC.

Leasing
To usługa polegającą na przekazaniu leasingobiorcy przez leasingodawcę prawa do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w umowie okres i za opłatą uiszczaną w postaci rat leasingowych. Umowy leasingowe są bardzo korzystne. umożliwiają używanie maszyn czy urządzeń przy nieznacznym zaangażowaniu wkładu własnego i z możliwością rozliczenia podatku VAT. To niezwykle atrakcyjna usługa zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi dużą konkurencję dla droższych kredytów gotówkowych. Zaletami tej formy finansowania są również mała liczba formalności oraz mniejsze koszty dla osób potrzebujących wsparcia finansowego.

Więcej w Naszej Ofercie... (po rozwinięciu) >>>
W swojej ofercie posiadamy kredyty przeznaczone na bieżącą działalność (kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe odnawialne i nieodnawialne), jak i kredyty przeznaczone na cele inwestycyjne (zabezpieczone hipoteką na nieruchomości lub zastawem). Oferujemy także kredyty preferencyjne, czyli posiadające gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego. Skierowane są one zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw oraz tych które inwestują w nowe technologie, zwiększenie jakości produktów bądź ekologiczne rozwiązania. Dzięki uzyskanym w ramach kredytów środków finansowych firma zadba o płynność finansową. Pomagamy w pozyskaniu środków na inwestycje oraz refinansowanie innych kredytów czy zobowiązań.

 

Najnowsze wpisy