Produkty

Produkty:

Oferta pożyczek pozabankowych:

  • szybka decyzja do 5 min
  • środki dostępne na koncie nawet do 15 min.
  • dla osób potrzebujących uzyskać szybko dodatkową niewielką kwotę gotówki,
  • również na sam dowód osobisty,
  • bez konieczności dokumentowania jakichkolwiek dochodów
  • bez sprawdzania baz takich jak BIK
  • kwota pożyczki od 1000 zł. do  20 000 zł. 

 

ARROW

Pomagamy naszym Klientom w zakresie pozyskiwania kredytów dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorstw.   

Dla Klienta Indywidualnego:

Oferta Kredytowa dla Osób Fizycznych:

Kredyty gotówkowe
Kredyty gotówkowe to podstawowe produkty bankowe, które oferujemy. Są dostępne dla klientów po spełnieniu określonych warunków tj. pełnoletniość oraz posiadanie regularnego i udokumentowanego źródła dochodu. Maksymalna kwota jaką oferujemy bez dodatkowych zabezpieczeń to 150 tysięcy złotych. Kwota ta jest zależna od zdolności kredytowej, która ustalana jest według określonej przez dany bank metodyki. Naszym celem jest dobranie oferty banku do możliwości klienta. Wybór banku poprzedzamy wnikliwą analizą ofert różnych instytucji oraz dokładnym sprecyzowaniem realnej możliwości późniejszej spłaty zobowiązania przez klienta.

Kredyty konsolidacyjne

•  Łączymy kilka kredytów w jeden obniżając miesięczne zobowiązania

•  Maksymalna kwota kredytu to 150 tys. PLN

•  Dajemy możliwość dobrania dodatkowych środków na dowolny cel

•  Rozciągamy okres spłaty kredytu do 120 miesięcy

To najlepszy produkt dla wszystkich osób, które są zbytnio obciążone zaciągniętymi dotychczas zobowiązaniami. Celem kredytu konsolidacyjnego jest obniżenie miesięcznej raty kredytowej poprzez połączenie kilku rat w jedną.

Kredyty mieszkaniowe
To jedne z najpopularniejszych instrumentów finansowych. Oferujemy następujące kredyty mieszkaniowe:

• Kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania lub innej gotowej nieruchomości (kredyt hipoteczny);

• Kredyt mieszkaniowy na zakup lub budowę nieruchomości, która jest w trakcie budowy –inwestycja w toku (kredyt budowlano-hipoteczny);

• Kredyt mieszkaniowy na zakup działki budowlanej.

Kredyty samochodowe
To najczęściej wybierane kredyty wśród konsumentów. Oferujemy możliwość finansowania nawet do 100% wartości samochodu. Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy albo przewłaszczenie na bank pojazdu wraz z cesją praw dotyczącej polisy AC.

Dla Przedsiębiorców:

Oferta Kredytowa dla Firm:

Kredyty obrotowe
To idealne rozwiązanie dla firm, którym potrzebne są środki aby zachować bieżącą płynność finansową. Środki z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone na regulowanie bieżących zobowiązań oraz nagłe wydatki.

Kredyty w rachunku bieżącym
To wygodny limit kredytowy w rachunku firmowym pomocny w finansowaniu bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy. Może być przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością. Podstawowa zaletą jest możliwość wielokrotnej spłaty i ponownego uruchamiania w okresie kredytowania do wysokości ustalonego limitu.

Kredyty inwestycyjne
To kredyty przeznaczane na finansowanie realizowanych przedsięwzięć. Celem mogą być modernizacja, odtworzenie lub powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Faktoring
To wykup przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności należnych im od odbiorców z tytułu dostaw i usług. Firmy korzystające z faktoringu otrzymują szybciej środki wynikające z transakcji, gdyż faktor przekazuje w ustalonej wcześniej wysokości określony procent wierzytelności. To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta

Kredyty samochodowe
To najczęściej wybierane kredyty wśród przedsiębiorców. Oferujemy możliwość finansowania nawet do 100% wartości samochodu. Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy albo przewłaszczenie na bank pojazdu wraz z cesją praw dotyczącej polisy AC.

Leasing
To usługa polegającą na przekazaniu leasingobiorcy przez leasingodawcę prawa do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w umowie okres i za opłatą uiszczaną w postaci rat leasingowych. Umowy leasingowe są bardzo korzystne. umożliwiają używanie maszyn czy urządzeń przy nieznacznym zaangażowaniu wkładu własnego i z możliwością rozliczenia podatku VAT. To niezwykle atrakcyjna usługa zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi dużą konkurencję dla droższych kredytów gotówkowych. Zaletami tej formy finansowania są również mała liczba formalności oraz mniejsze koszty dla osób potrzebujących wsparcia finansowego.

Więcej w Naszej Ofercie... (po rozwinięciu) >>>
W swojej ofercie posiadamy kredyty przeznaczone na bieżącą działalność (kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe odnawialne i nieodnawialne), jak i kredyty przeznaczone na cele inwestycyjne (zabezpieczone hipoteką na nieruchomości lub zastawem). Oferujemy także kredyty preferencyjne, czyli posiadające gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego. Skierowane są one zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw oraz tych które inwestują w nowe technologie, zwiększenie jakości produktów bądź ekologiczne rozwiązania. Dzięki uzyskanym w ramach kredytów środków finansowych firma zadba o płynność finansową. Pomagamy w pozyskaniu środków na inwestycje oraz refinansowanie innych kredytów czy zobowiązań.

Najnowsze wpisy