• Financial Consulting

  Finansowanie nowo otwartych działalności gospodarczych

 • Pożyczki Płynnościowe

  Pożyczki płynnościowe to wsparcie dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

 • Oferta Specjalna Kredytów

  Swoim Klientom oferujemy szeroki zakres różnych usług kredytowych

 • Oferta Pożyczek Pozabankowych

  Pomagamy naszym Klientom w zakresie pozyskiwania kredytów dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorstw.

Pożyczki płynnościowe to wsparcie dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

 • Pożyczki płynnościowe umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.
   
  Udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.
   
  Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą ubiegać się o unijną pożyczkę płynnościową na utrzymanie bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej w firmie.

  Kontakt
 • — Przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe.
  Dzięki niej spłacisz:
  — wynagrodzenia pracowników (również ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie
  firmy, a będącego formalnie na liście płac podwykonawców,
  — zobowiązania publiczno-prywatne, handlowe, zaległe faktury, koszty użytkowania
  infrastruktury,
  — zakup towarów,
  — zobowiązania i nieopłacone wydatki na dzień 1 lutego 2020 r.
  Przedsiębiorca będzie mógł wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem,
  że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł, a także:
  — nie może przekroczyć 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
  — dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z
  kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu,
  — kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń
  pracowników – o szczegóły należy pytać instytucje finansujące.

  Kontakt
 • — Pokryjesz wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnieniem jej płynności finansowej.
  — Sfinansujesz do 100 proc. wydatków firmy.
  — Spłacasz jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek.
  — Otrzymujesz finansowanie bez opłat i prowizji.
  — Możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy od dnia uruchomienia
  pożyczki.
  — Wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty raz do roku na 2 miesiące (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki).

  Kontakt
 • — prowadzisz firmę, która nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 r., a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  — na firmie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  — firma nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,
  — najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki firma posiada siedzibę lub stałe miejscewykonywania działalności gospodarczej.
   
  Kto może skorzystać?
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, bez względu na branżę, w jakiej działają, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji.
  Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą.

  Kontakt
Kim jesteśmy ?

Kim jesteśmy ?

Firma istnieje od 2013 roku. Specjalizujemy się w pośrednictwie finansowym w zakresie kredytów dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Szeroka oferta banków oraz instytucji parabankowych pozwala nam dobrać najlepszą opcję spośród wielu.

Zobacz Ofertę

Dlaczego my?

Dlaczego my?

Jesteśmy otwarci na potrzeby Naszych Klientów:

› Opieramy się na indywidualnym podejściu.

› Każdą sprawę rozpatrujemy w możliwie jak najkrótszym czasie.

› Zawsze chętnie doradzamy i służymy pomocą.

› Dobieramy oferty do potrzeb i możliwości klienta.

› Jesteśmy zainteresowani długofalową współpracą opartą na przejrzystych zasadach.

› Ograniczamy formalności bankowe do minimum.

› Szanując czas klienta oferujemy spotkania również poza biurem.

› Dojeżdżamy do klientów również z poza Łodzi.

› Gwarantujemy elastyczne godziny pracy.

› Pracujemy z najlepszymi doradcami bankowymi.

› Nie boimy się trudnych spraw.

 

ZOBACZ OFERTĘ

Oferta Specjalna

> Kredyty dla przedsiębiorców na podstawie przychodów firmy

> Kredyty dla przedsiębiorców na spłatę zaległości w ZUS i US

> Kredyty dla osób prywatnych bez zaświadczeń o dochodach z poręczycielem

> Kredyty dla osób z dużą ilością zapytań w BIK

Oferta Specjalna

Pożyczka obrotowo-inwestycyjna
Dla kogo są te pieniądze?

Ta pożyczka jest skierowana dla mikro, małych przedsiębiorców zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim.

Kwota, oprocentowanie i okres spłaty

 

 • Pożyczka w wysokości od 100 000 zł do 500 000 zł
 • Okres spłaty do 84 miesięcy
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 8 m-cy, natomiast w przypadku B+R wynosi 14 miesięcy (karencja wlicza się do okresu spłaty)
 • Raty równe

 

Cel pożyczki – czyli na co można wydać pieniądze?
 
 
 • W ramach Instrumentu Finansowego finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

 

Pożyczkę należy rozliczyć w terminie 180 dni od daty jej uruchomienia. Fundacja wymaga zabezpieczenia spłaty zobowiązania na warunkach ogólnych.

 

 


Zachodniopomorskie

Kredyty Dla Klienta Indywidualnego

Pożyczki Dla Osób Fizycznych

Kredyty gotówkowe

– Kredyty gotówkowe to podstawowe produkty bankowe, które oferujemy.

– Są dostępne dla klientów po spełnieniu określonych warunków tj. pełnoletniość oraz posiadanie regularnego i udokumentowanego źródła dochodu.

– Maksymalna kwota jaką oferujemy bez dodatkowych zabezpieczeń to 150 tysięcy złotych. Kwota ta jest zależna od zdolności kredytowej, która ustalana jest według określonej przez dany bank metodyki.

– Naszym celem jest dobranie oferty banku do możliwości klienta.

– Wybór banku poprzedzamy wnikliwą analizą ofert różnych instytucji oraz dokładnym sprecyzowaniem realnej możliwości późniejszej spłaty zobowiązania przez klienta.

Kredyty pozabankowe

– Szybka decyzja do 5 min

– Środki dostępne na koncie nawet do 15 min.

– Pożyczki dla osób potrzebujących uzyskać szybko dodatkową niewielką kwotę gotówki,

– Pożyczki na sam dowód osobisty,

– Pożyczki bez konieczności dokumentowania jakichkolwiek dochodów.

– Pożyczki bez sprawdzania baz takich jak BIK

– Kwota wnioskowanej pożyczki od 1000 zł do 20 000 zł.

Doradztwo finansowe

– W swojej ofercie posiadamy wsparcie przeznaczone na bieżącą działalność (kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe odnawialne i nieodnawialne), jak i kredyty przeznaczone na cele inwestycyjne (zabezpieczone hipoteką na nieruchomości lub zastawem).

– Oferujemy także kredyty preferencyjne, czyli posiadające gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego. Skierowane są one zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw oraz tych które inwestują w nowe technologie, zwiększenie jakości produktów bądź ekologiczne rozwiązania.

– Dzięki uzyskanym w ramach kredytów środków finansowych firma zadba o płynność finansową.

– Pomagamy w pozyskaniu środków na inwestycje oraz refinansowanie innych kredytów czy zobowiązań.

Kredyty konsolidacyjne

– Łączymy kilka kredytów w jeden obniżając miesięczne zobowiązania.

– Maksymalna kwota kredytu to 150 tys. PLN.

– Dajemy możliwość dobrania dodatkowych środków na dowolny cel.

– Rozciągamy okres spłaty kredytu do 120 miesięcy.

– To najlepszy produkt dla wszystkich osób, które są zbytnio obciążone zaciągniętymi dotychczas zobowiązaniami.

– Celem kredytu konsolidacyjnego jest obniżenie miesięcznej raty kredytowej poprzez połączenie kilku rat w jedną.

Kredyty mieszkaniowe

– To jedne z najpopularniejszych instrumentów finansowych. Oferujemy następujące kredyty mieszkaniowe: – Kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania lub innej gotowej nieruchomości (kredyt hipoteczny).

– Kredyt mieszkaniowy na zakup lub budowę nieruchomości, która jest w trakcie budowy –inwestycja w toku (kredyt budowlano-hipoteczny)

– Kredyt mieszkaniowy na zakup działki budowlanej.

Kredyty samochodowe

– To najczęściej wybierane kredyty wśród przedsiębiorców.

– Oferujemy możliwość finansowania nawet do 100% wartości samochodu.

– Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy albo przewłaszczenie na bank pojazdu wraz z cesją praw dotyczącej polisy AC.

Kredyty Dla Przedsiębiorców

Oferta Pożyczkowa Dla Firm

Kredyty obrotowe

– To idealne rozwiązanie dla firm, którym potrzebne są środki aby zachować bieżącą płynność finansową.

– Środki z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone na regulowanie bieżących zobowiązań oraz nagłe wydatki.

Kredyty w rachunku bieżącym

– To wygodny limit kredytowy w rachunku firmowym pomocny w finansowaniu bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy.

– Może być przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością.

– Podstawowa zaletą jest możliwość wielokrotnej spłaty i ponownego uruchamiania w okresie kredytowania do wysokości ustalonego limitu.

Kredyty inwestycyjne

– To kredyty przeznaczane na finansowanie realizowanych przedsięwzięć.

– Celem mogą być modernizacja, odtworzenie lub powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Faktoring

– To wykup przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności należnych im od odbiorców z tytułu dostaw i usług.

– Firmy korzystające z faktoringu otrzymują szybciej środki wynikające z transakcji, gdyż faktor przekazuje w ustalonej wcześniej wysokości określony procent wierzytelności.

– To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Kredyty samochodowe

– To najczęściej wybierane kredyty wśród przedsiębiorców.

– Oferujemy możliwość finansowania nawet do 100% wartości samochodu.

– Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy albo przewłaszczenie na bank pojazdu wraz z cesją praw dotyczącej polisy AC.

Leasing

– To usługa polegającą na przekazaniu leasingobiorcy przez leasingodawcę prawa do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w umowie okres i za opłatą uiszczaną w postaci rat leasingowych.

– Umowy leasingowe są bardzo korzystne. umożliwiają używanie maszyn czy urządzeń przy nieznacznym zaangażowaniu wkładu własnego i z możliwością rozliczenia podatku VAT.

– To niezwykle atrakcyjna usługa zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi dużą konkurencję dla droższych kredytów gotówkowych.

– Zaletami tej formy finansowania są również mała liczba formalności oraz mniejsze koszty dla osób potrzebujących wsparcia finansowego.

STRATEGIA

STRATEGIA- Jesteśmy niezależnymi doradcami i działamy na rzecz klienta.

- Proponujemy najlepsze rozwiązania.

- Dbamy o bezpieczeństwo chętnie służymy pomocą.

- Odpowiadamy na wszelkie pytania i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

ZOBACZ OFERTĘ

Nasze Atuty

> Doświadczenie

Możemy poszczycić się kilkuletnim stażem doradczym. Pracujemy dla największych banków polskich i międzynarodowych.

> Profesjonalizm

Możemy zagwarantować naszym klientom wysoki standard usług oraz dostęp do różnych rozwiązań finansowych.

>Zespół

Tworzymy spójny i sprawny zespół, zdolny do podejmowania każdych wyzwań na rynkach finansowych i skutecznego wspierania naszych klientów na każdym etapie działań.

> Zindywidualizowane podejście do klienta

W naszej pracy rozpoznajemy specyfikę i indywidualne potrzeby każdego klienta i do nich dostosowujemy nasze usługi doradcze.

> Niezależność

Jesteśmy niezależną firmą na rynku finansowym, doradzamy tylko w interesie klienta.

> Strategiczne partnerstwo

Naszym głównym celem jest zrozumienie długoterminowych planów klientów i wskazanie im najbardziej optymalnych rozwiązań. Służymy pomocą nawet przy trudnych transakcjach.

Nasze Atuty
BIURO KONTAKT

BIURO KONTAKT

Adres: ul. Baczyńskiego 1a

91-170 Łódź

email: daria_derulska@wp.pl

Daria Telefon: + 48 880 252 922

Marcin Telefon: + 48 882 105 348

 

WYŚLIJ MAILA